PRACE KONTROLNE 

Słuchacz ma obowiązek złożyć do nauczyciela przedmiotu pisemną pracę kontrolną z każdego przedmiotu nauczanego w danym semestrze (patrz tabela poniżej) .  

Tematy prac kontrolnych podaje nauczyciel podczas zajęć. Wybrane tematy znajdują się poniżej. 

UWAGA:  biologia i geografia to przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym. Z tych przedmiotów należy napisać dwie prace kontrolne.

Każda praca kontrolna powinna zawierać stronę tytułową, która jest dostępna w każdej sali lekcyjnej oraz w materiałach do pobrania poniżej.

 


Wykaz przedmiotów nauczanych w poszczególnych semestrach – 4-letnie liceum

 

Nauczyciel uczący przedmiotu

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

Renata Wiśniewska-Wika

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

 Katarzyna Cnotalska

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

Beata Baleja

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

Teresa Pawliczak

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia

Jadwiga Pawlicka

biologia

biologia

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia

Wioletta Dutkiewicz-Mucha

historia

historia

historia

historia

historia

historia

historia

 

Edyta Matyjasik

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

Beata Baleja

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

Wioletta Dutkiewicz-Mucha

historia i teraźniejszość

historia i teraźniejszość

PR - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia

należy napisać dwie prace kontrolne

Elżbieta Kołodziej

podstawy przedsiębiorczości

podstawy przedsiębiorczości

Beata Baleja

informatyka

informatyka

 
 
Jak sporządzić wykaz materiałów źródłowych, wykorzystanych w pracy kontrolnej:

 https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DvFdxEgNa

https://epodreczniki.pl/a/film-samouczek/Da7twVLyT


MATERIAŁY DO POBRANIA

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 23Wszystkich: 137380