Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce


Szanowni słuchacze, przypominamy o: 

a/ obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu 

b/ terminowej opłacie czesnego (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.


Sobota,  23 marca 2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

semestr

 godziny zajęć

sem 2

sem 3

sem 4

sem 5

sem 6

 

8.00 – 8.45

chemia

(5/8)

geografia  (16/37)

geografia  (16/36)

matematyka

(13/28)

matematyka

(13/18)

 

8.50 – 9.35

chemia

(6/8)

geografia  (17/37)

geografia  (17/36)

matematyka

(14/28)

matematyka

(14/18)

 

40 – 10.25

chemia

(7/8)

 

matematyka

(11/28)

matematyka

(11/29)

geografia

(17/30)

biologia/geografia

(17/19)

 

10.30 – 11.15

chemia

(8/8)

konsultacje instruktażowe

matematyka

(12/28)

matematyka

(12/29)

geografia

(18/30)

biologia/geografia

(18/19)

 

11.20 – 12.05

matematyka

(11/20)

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

jęz. polski    (21/22)

 

12.10 – 12.55

matematyka

(12/20)

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

jęz. polski    (22/22)

konsultacje instruktażowe

 

13.00 – 13.45

jęz. polski    (11/29)

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

 

 

13.50 – 14.35

jęz. polski    (12/29)

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

 

 

14.40 – 15.25

jęz. polski    (13/29)

biologia

(12/37)

biologia

(12/36)

 

 

 

15.30 – 16.15

 

biologia

(13/37)

biologia

(13/36)

 

 

 

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 45693