Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce


Szanowni słuchacze, przypominamy o: 

a/ obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu 

b/ terminowej opłacie czesnego (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.


Czwartek,  24 stycznia  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

15.40 – 16.25

 

 

geografia

EGZ USTNY

geografia

EGZ USTNY

jęz. polski

EGZ PISEMNY

16.30 – 17.15

 

 

matematyka

(27/28)

matematyka

(27/28)

jęz. polski

kons. indywidualne

17.20 – 18.05

jez. angielski

EGZ USTNY

jez. angielski

EGZ USTNY

matematyka

(28/28)

konsult. instruktażowe

matematyka

(28/28)

konsult. instruktażowe

jęz. polski

EGZ USTNY

18.10 – 18.55

informatyka

EGZ PRAKTYCZNY

informatyka

EGZ PRAKTYCZNY

matematyka

EGZ PISEMNY

matematyka

EGZ PISEMNY

jęz. angielski

konsultacje indywidualne

19.00 – 19.45

WOS

EGZ USTNY

 

biologia

(36/37)

jęz. angielski

(42/42) konsult. instruktażowe

matematyka

EGZ PISEMNY

19.50 – 20.35

matematyka

EGZ PISEMNY

matematyka

EGZ PISEMNY

biologia

(37/37)

konsult. instruktażowe

 

 

 

Sobota,    26 stycznia  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

8.00 – 8.45

matematyka

EGZ USTNY

matematyka

EGZ USTNY

biologia

EGZ USTNY

jęz. angielski

EGZ PISEMNY

jęz. angielski

EGZ USTNY

8.50 – 9.35

biologia

EGZ USTNY

biologia

EGZ USTNY

matematyka

EGZ USTNY

matematyka

EGZ USTNY

matematyka

EGZ USTNY

9.40 – 10.25

fizyka

EGZ USTNY

fizyka

EGZ USTNY

jęz. angielski

EGZ USTNY

jęz. angielski

EGZ USTNY

biologia

EGZ USTNY

 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 31 stycznia 2019 r.

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 42Wszystkich: 41620