Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce


Szanowni słuchacze, przypominamy o: 

a/ obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu 

b/ terminowej opłacie czesnego (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.


Czwartek,  23 maja  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

15.40 – 16.25

geografia

EGZ USTNY

historia i społeczeństwo

(5/11)

historia i społeczeństwo

(5/12)

historia i społeczeństwo

(5/12)

16.30 – 17.15

fizyka

(5/10)

historia i społeczeństwo

(6/11)

historia i społeczeństwo

(5612)

historia i społeczeństwo

(6/12)

17.20 – 18.05

matematyka

EGZ PISEMNY

matematyka

(23/28)

matematyka

(23/29)

matematyka

(28/28)

EGZ PISEMNY

18.10 – 18.55

fizyka

(6/10)

jęz. polski

(24/28)

jęz. polski

(24/29)

 

19.00 – 19.45

biologia

(8/10)

geografia

(34/37)

geografia

(34/36)

 

19.50 – 20.35

 

geografia

(35/37)

geografia

(35/36)

 

 

Sobota,    25 maja  2019 r.

Klasa

Pierwsza

Druga

Trzecia

godziny zajęć

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

8.00 – 8.45

historia    (9/18)

jęz. polski

(27/31)

jęz. polski

(27/31)

jęz. polski

(32/40)

8.50 – 9.35

historia   (10/18)

jęz. polski

(28/31)

jęz. polski

(28/31)

jęz. polski

(33/40)

9.40 – 10.25

WOS

(5/7)

historia i społeczeństwo

(7/11)

historia i społeczeństwo

(7/12)

historia i społeczeństwo

(7/12)

10.30 – 11.15

WOS

(6/7)

historia i społeczeństwo

(8/11)

historia i społeczeństwo

(8/12)

historia i społeczeństwo

(8/12)

11.20 – 12.05

 

biologia

(30/37)

biologia

(30/36)

 

12.10 – 12.55

 

biologia

(31/37)

biologia

(31/36)

 

 

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 79Wszystkich: 49080