Plan zajęć publikowany jest na bieżąco przed kolejnym zjazdem. 

 

Pełny harmonogram zjazdów w danym roku szkolnym znajduje się w zakładce


Szanowni słuchacze,

przypominamy o obowiązku uczęszczania na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć w każdym miesiącu z każdego przedmiotu.


 

14 czerwca 2018 r. - czwartek

Godzina lekcyjna

Klasa - semestr

Przedmiot –

forma egzaminu

Nauczyciel egzaminujący

Nr sali

15.40 – 16.25

kl. I -
sem 1 i 2

fizyka -
ustny

mgr Beata
Baleja

1

15.40 – 16.25

kl. II  
sem 3 i 4

język angielski - ustny

mgr Katarzyna Cnotalska

2

komputerowa

16.30 – 17.15

kl. I -
sem. 1 i 2

chemia –
ustny

mgr Edyta Matyjasik

1

16.30 – 17.15

kl. III –

sem  5

język angielski - ustny

mgr Katarzyna Cnotalska

2

komputerowa

17.20 – 18.05

kl. I -
sem. 1 i 2

język angielski - pisemny

mgr Katarzyna Cnotalska

1

18.10 – 18.55

kl. I -
sem. 1 i 2

podstawy przedsiębiorczości 

ustny

mgr Elżbieta Kołodziej

1

16 czerwca 2018 r. - sobota

Godzina lekcyjna

Klasa - semestr

Przedmiot –

forma egzaminu

Nauczyciel egzaminujący

Nr sali

8.00 –

8.45

kl. I -
sem 1 i 2

język angielski - ustny

mgr Katarzyna Cnotalska

2

komputerowa

16 czerwca - ostateczny termin złozenia indeksów do sekretariatu

16 czerwca - Rada Klasyfikacyjna

23 czerwca - Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 19Wszystkich: 32541