EGZAMIN MATURALNY 2024

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. do pobrania -->tutaj

Część ustna egzaminu maturalnego : 11 - 16 maja 2024 (z wyłączeniem 12 maja), 20 - 25 maja 2024

Część pisemna egzaminu maturalnego:

7 maja 2024 (wtorek) - język polski; 8 maja 2024 (środa) – matematyka, 9 maja 2024 (czwartek) – j. angielski pp;

13 maja 2024 (poniedziałek) – j. angielski pr; 14 maja 2024 (wtorek) – biologia pr, 17 maja 2024 (piątek) – geografia pr.

Egzaminy obowiązkowe dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

  • język polski – bez określania poziomu (próg 30%),
  • język obcy nowożytny –bez określania poziomu (próg 30%).

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

  • język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
  • matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
  • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
  • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024--->pobierz


MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Na stronie English Grammar Online zajdziecie przejrzyście przedstawioną gramatykę języka angielskiego oraz ćwiczenia:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar

Na platformie Quizlet specjalnie dla was udostępniamy zestawy do nauki słownictwa:

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-b1/sets

Wskazówki dla słuchaczy zdających egzamin z języka angielskiego:

1. Korzystajcie ze zbioru stron, aplikacji oraz ćwiczeń online, które ułatwią i usystematyzują przygotowania do egzaminu maturalnego w zakresie zwiększenia zasobu środków leksykalnych

https://padlet.com/nowaera/matura 

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets https://padlet.com/nowaera/matura

2. Oprócz aktywnej pracy na zajęciach, pracujcie samodzielnie nad rozwiązywaniem jak największej ilości arkuszy egzaminacyjnych, korzystając z bazy CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ico

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 18Wszystkich: 127831