EGZAMIN MATURALNY 2022

Wyniki matury 2022 zostaną udostępnione 5 lipca 2022 r.

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY 2022  

Termin: 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00

Do matury poprawkowej mogą przystąpić zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

Wyniki egzaminów poprawkowych -  9 września 2022 r.

Informacje Centalnej Komisji Edukacyjnej na temat egzaminu maturalnego w roku 2022: tutaj


Wskazówki dla słuchaczy, zdających egzamin z języka angielskiego:

1. Korzystajcie ze zbioru stron, aplikacji oraz ćwiczeń online, które ułatwią i usystematyzują przygotowania do egzaminu maturalnego w zakresie zwiększenia zasobu środków leksykalnych

https://padlet.com/nowaera/matura 

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets https://padlet.com/nowaera/matura

2. Oprócz aktywnej pracy na zajęciach, pracujcie samodzielnie nad rozwiązywaniem jak największej ilości podobnych arkuszy egzaminacyjnych, korzystając z bazy CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 104712