EGZAMIN MATURALNY 2021

Zmiany w zasadach przystępowania do egzaminu maturalnego w 2021 r.

W 2021 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do:
a) części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych
b) części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, które:
a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu lub przedmiotów, lub
b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania
postanowień umowy międzynarodowej (dotyczy Título de Bachiller).
Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych
1. Jeżeli w 2021 r. przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić tylko do części pisemnej egzaminu z:
a) języka polskiego na poziomie podstawowym
b) matematyki na poziomie podstawowym
c) języka obcego na poziomie podstawowym (możesz wybrać jeden spośród następujących języków: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).
2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musisz z wszystkich przedmiotów, o których mowa w pkt 1 i  uzyskać minimum 30%
punktów możliwych do zdobycia.
4. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych i uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości, możesz
w 2021 r. ponownie przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu (jednego lub więcej), jeżeli chcesz podwyższyć uzyskany
wcześniej wynik.
5. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości,
możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których nie zdałeś(-łaś) egzaminu w latach ubiegłych.
6. Jeżeli w ubiegłych latach nie zdałeś(-łaś) tylko egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka obcego, a z wszystkich
pozostałych egzaminów obowiązkowych uzyskałeś(-łaś) co najmniej 30% punktów – w 2021 r. otrzymasz świadectwo dojrzałości
(pytanie D2).
7. Jeżeli w ubiegłych latach przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „starej” formule (z roku 2014), ale nie uzyskałeś(-łaś)
świadectwa dojrzałości, to w 2021 r. musisz przystąpić do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w formule z 2021 r.
Jeżeli do egzaminu z któregoś przedmiotu będziesz przystępować po raz trzeci lub kolejny (czwarty, piąty itd.) – musisz za
egzamin z tego przedmiotu wnieść opłatę.


 

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu: tutaj

 


Zadania dla maturzystów

Na stronie CKE maturzyści znajdą zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich przedmiotów. Warto zapoznać się nimi pod linkiem - zbiory zadań dla maturzystów.

W każdym zbiorze, oprócz zadań, zamieszczone są wskazówki, ich rozwiązania oraz same rozwiązania.

Dostępne są też filmy o części ustnej egzaminu z języka polskiego, np. język polski i filmy o błędach, jakie maturzyści często popełniają, rozwiązując zadania z języka polskiego, chemii czy biologii - filmy różne.

Zadania matematyczne dostępne są tutaj

Informatory maturalne: pobierz tutaj

Zachęcamy maturzystów do skorzystania z ćwiczeń online, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego:

https://padlet.com/nowaera/matura

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets

ico

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 48Wszystkich: 81849