EGZAMIN MATURALNY 2024

Wyniki egzaminów - 9 lipca 2024

Termin pisemnego egzaminu poprawkowego - 20 sierpnia 2024, g. 9.00


Informacje o egzaminie w Formule 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

Informacje o egzaminie w Formule 2015: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/

Przykładowe arkusze egzaminacyjne do pobrania --->tutaj

Egzaminy obowiązkowe dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.)

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

  • język polski – poziom podstawowy (próg 30%),
  • matematyka – poziom podstawowy (próg 30%),
  • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg 30%),
  • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu).

 


MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Na stronie English Grammar Online zajdziecie przejrzyście przedstawioną gramatykę języka angielskiego oraz ćwiczenia:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar

Na platformie Quizlet specjalnie dla was udostępniamy zestawy do nauki słownictwa:

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-b1/sets

Wskazówki dla słuchaczy zdających egzamin z języka angielskiego:

1. Korzystajcie ze zbioru stron, aplikacji oraz ćwiczeń online, które ułatwią i usystematyzują przygotowania do egzaminu maturalnego w zakresie zwiększenia zasobu środków leksykalnych

https://padlet.com/nowaera/matura 

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets https://padlet.com/nowaera/matura

2. Oprócz aktywnej pracy na zajęciach, pracujcie samodzielnie nad rozwiązywaniem jak największej ilości arkuszy egzaminacyjnych, korzystając z bazy CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ico

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 138491