EGZAMINY SEMESTRALNE

Egzaminy semestralne z wszystkich obowiązkowych przedmiotów realizowanych w danym semestrze są podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr. 

Wykaz przedmiotów nauczanych w poszczególnych semestrach – 4-letnie liceum

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

geografia

geografia

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

 

biologia

biologia

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

historia

historia

historia

historia

historia

historia

historia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

WOS

WOS

PR  - przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym

 

podstawy przedsiębiorczości

podstawy przedsiębiorczości

informatyka

informatyka

 

Wykaz przedmiotów nauczanych w poszczególnych semestrach – 3-letnie liceum

Klasa I

Klasa II

Klasa III

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

geografia

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

biologia

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

historia

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo

 

 

chemia

 

 

PR  - przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym

 

fizyka

WOS

podstawy przedsiębiorczości

informatyka

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest złożenie z tych przedmiotów pisemnych prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli i uzyskanie pozytywnej oceny.  

Zagadnienia egzaminacyjne podaje nauczyciel podczas obowiązkowych zajęć instruktażowych. Wybrane zagadnienia podane są poniżej. 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 44Wszystkich: 77213