EGZAMINY SEMESTRALNE

Rok szkolny w liceum dzieli się na semestry. Semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia; semestr letni trwa od 1 lutego do 31 sierpnia.  Promowanie następuje po każdym semestrze. Podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr są egzaminy semestralne z przedmiotów nauczanych w danym semestrze (wykaz egzaminów w tabeli poniżej). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest napisanie prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli.  


Zagadnienia egzaminacyjne podaje nauczyciel podczas zajęć instruktażowych. Wybrane zagadnienia egzaminacyjne zamieszczone są poniżej.

Wykaz egzaminów w poszczególnych semestrach 

Nauczyciel egzaminujący

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

Renata Wiśniewska-Wika

jęz. polski U i P

jęz. polski U i P

jęz. polski U i P

jęz. polski U i P

jęz. polski U i P

jęz. polski U i P

jęz. polski U i P

jęz. polski U i P

 Katarzyna Cnotalska

jęz. angielski U i P

jęz. angielski U i P

jęz. angielski U i P

jęz. angielski U i P

jęz. angielski U i P

jęz. angielski U i P

jęz. angielski U i P

jęz. angielski U i P

Beata Baleja

matematyka U i P

matematyka U i P

matematyka U i P

matematyka U i P

matematyka U i P

matematyka U i P

matematyka U i P

matematyka U i P

Teresa Pawliczak

geografia U

geografia U

geografia U

geografia U

geografia U

geografia U

geografia U

geografia U

Jadwiga Pawlicka

biologia U

biologia U

biologia U

biologia U

biologia U

biologia U

biologia U

biologia U

Wioletta Dutkiewicz-Mucha

historia U

historia U

historia U

historia U

historia U

historia U

historia U

 

Edyta Matyjasik

chemia U

chemia U

chemia U

chemia U

chemia U

chemia U

chemia U

Beata Baleja

fizyka U

fizyka U

fizyka U

fizyka U

fizyka U

fizyka U

fizyka U

Wioletta Dutkiewicz-Mucha

historia i teraźniejszość U

historia i teraźniejszość U

U i P – egzamin ustny i pisemny

U – egzamin ustny

Elżbieta Kołodziej

podstawy przedsiębiorczości U

podstawy przedsiębiorczości U

Beata Baleja

informatyka U

informatyka U

 
 
Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 138491