EGZAMINY SEMESTRALNE

Rok szkolny w liceum dzieli się na semestry. Semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia; semestr letni trwa od 1 lutego do 31 sierpnia.  Promowanie następuje po każdym semestrze. Podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr są egzaminy semestralne z przedmiotów nauczanych w danym semestrze (wykaz przedmiotów tutaj). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest napisanie prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli.  


Zagadnienia egzaminacyjne podaje nauczyciel podczas obowiązkowych zajęć instruktażowych. Wybrane zagadnienia podane są poniżej. 


EGZAMINY SEMESTRALNE W SEMESTRZE LETNIM W  ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Egzaminy semestralne - semestr 6:


  język polski

pisemny

10.04.2021   sobota

ustny

15.04.2021 czwartek

język angielski

pisemny

8.04.2021   czwartek

ustny

10.04.2021   sobota


matematyka

pisemny

10.04.2021   sobota

ustny

15.04.2021 czwartek

biologia

ustny

17.04.2021   sobota

geografia

ustny
 

17.04.2021   sobota

 

Egzaminy semestralne dla pozostałych semestrów: 12.06, 17.06, 19.06.2021


 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 81851