EGZAMINY SEMESTRALNE

Rok szkolny w liceum dzieli się na semestry. Semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia; semestr letni trwa od 1 lutego do 31 sierpnia.  Promowanie następuje po każdym semestrze. Podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr są egzaminy semestralne z przedmiotów nauczanych w danym semestrze (wykaz przedmiotów tutaj). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest napisanie prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli.  


Zagadnienia egzaminacyjne podaje nauczyciel podczas obowiązkowych zajęć instruktażowych.

Wybrane wymagania egzaminacyjne podane są poniżej. 

WYKAZ EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH - Rok szkolny 2022/2023 Sesja zimowa 2022

Terminy egzaminów - semestr 2

nauczyciel egzaminujący

przedmiot

data egzaminu

Maria Abou-Khadra

jęz. polski

EGZ pisemny 12.01.2023

EGZ ustny 14.01.23

 Katarzyna Cnotalska

jęz. angielski

EGZ pisemny 7.01.2023

EGZ ustny 14.01.2023

Beata Baleja

matematyka

EGZ pisemny 17.12.2022

EGZ ustny  7.01.2023

Teresa Pawliczak

geografia

EGZ ustny  7.01.2023

Jadwiga Pawlicka

biologia

EGZ ustny 14.01.2023

Wioletta

Dutkieiwcz-Mucha

historia

EGZ ustny 5.01.2023

Wioletta

Dutkieiwcz-Mucha

historia i teraźniejszość

EGZ ustny 5.01.2023

Agnieszka

Wilczyńska-Zuchora

chemia

EGZ ustny 12.01.2023

Beata Baleja

fizyka

EGZ ustny 19.11.2022

Beata Baleja

informatyka

EGZ ustny 1.12.2022

 

Terminy egzaminów -  semestr 3 i 4 

nauczyciel egzaminujący

przedmiot

data egzaminu

Maria Abou-Khadra

jęz. polski

EGZ pisemny 12.01.2023

EGZ ustny 14.01.23

 Katarzyna Cnotalska

jęz. angielski

EGZ pisemny 7.01.2023

EGZ ustny 14.01.2023

Beata Baleja

matematyka

EGZ pisemny 17.12.2022

EGZ ustny  7.01.2023

Teresa Pawliczak

geografia

EGZ ustny  7.01.2023

Jadwiga Pawlicka

biologia

EGZ ustny 14.01.2023

Wioletta

Dutkieiwcz-Mucha

historia

EGZ ustny 5.01.2023

Agnieszka

Wilczyńska-Zuchora

chemia

EGZ ustny 12.01.2023

Beata Baleja

fizyka

EGZ ustny 19.11.2022

 

Terminy egzaminów -  semestr 5 

nauczyciel egzaminujący

przedmiot

data egzaminu

Maria Abou-Khadra

jęz. polski

EGZ pisemny 5.01.2023

EGZ ustny 5.01.2023

 Katarzyna Cnotalska

jęz. angielski

EGZ pisemny 7.01.2023

EGZ ustny 14.01.2023

Beata Baleja

matematyka

EGZ pisemny 12.01.2023

EGZ ustny  14.01.2023

Teresa Pawliczak

geografia

EGZ ustny  7.01.2023

Jadwiga Pawlicka

biologia

EGZ ustny 12.01.2023

Wioletta

Dutkieiwcz-Mucha

historia

EGZ ustny 5.01.2023

Agnieszka

Wilczyńska-Zuchora

chemia

EGZ ustny 17.12.22

Beata Baleja

fizyka

EGZ ustny 14.01.2023

 

Terminy egzaminów -  semestr 6 

nauczyciel egzaminujący

przedmiot

data egzaminu

Maria Abou-Khadra

jęz. polski

 EGZ pisemny 17.12 

 EGZ ustny 17.12

 Katarzyna Cnotalska

jęz. angielski

 EGZ pisemny 17.12 

 EGZ ustny 7.01.2023

Beata Baleja

matematyka

 EGZ pisemny 19.11 

 EGZ ustny  1.12

Teresa Pawliczak

geografia

 EGZ ustny  7.01.2023

Jadwiga Pawlicka

biologia

 EGZ ustny 7.01.2023

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 37Wszystkich: 111063