ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

          Zagadnienia egzaminacyjne podaje nauczyciel podczas zajęć instruktażowych.


         PLIKI DO POBRANIA

         Wybrane tematy prac semestralnych oraz wymagania egzaminacyjne znajdują się poniżej.

 


EGZAMINY SEMESTRALNE 

Egzaminy semestralne z wszystkich obowiązkowych zajęć są podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr.

Zagadnienia egzaminacyjne oraz tematy prac kontrolnych podaje nauczyciel podczas zajęć instruktażowych.

Tematy prac kontrolnych i wymagania egzaminacyjne podane są poniżej (materiały do pobrania)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uczęszczanie na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć oraz złożenie prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli i uzyskanie pozytywnej oceny. 


Każda praca kontrolna MUSI zawierać stronę tytułową. Wzór do pobrania poniżej.


EGZAMIN MATURALNY 2018

Termin składania deklaracji - do 30.09.2017 r.

Informacje o egzaminie [klikinij]

Pełny harmonogram egzaminów maturalnych w 2018 roku_[kliknij] 


MATERIAŁY DO POBRANIA

ico

Strona tytułowa pracy kontrolnej

Praca kontrolna z j. angielskiego sem. 1

Praca kontrolna z j. angielskiego sem. 2

Praca kontrolna z j. angielskiego sem. 3

Praca kontrolna z j. angielskiego sem. 3 (poziom rozszerzony)

Praca kontrolna z j. angielskiego sem. 4

Praca kontrolna z j. angielskiego sem. 4 (poziom rozszerzony)

Praca kontrolna z j. angielskiego sem. 5

Praca kontrolna z j. angielskiego sem. 5 (poziom rozszerzony)

Praca kontrolna z j. angielskiego sem. 6

Zagadnienia egzaminacyjne z j. angielskiego (egz. ustny) - wszystkie semestry

Kryteria oceniania - język angielski

Zagadnienia na egzamin ustny z fizyki - klasa I sem. 1

Zagadnienia na egzamin ustny z fizyki - klasa I sem. 2

Tematy prac kontrolnych z podstaw przedsiębiorczości

Zagadnienia na egzamin z podstaw przedsiębiorczości - klasa I

Wymagania egzaminacyjne z geografii - klasa I sem. 1

Wymagania egzaminacyjne z geografii - klasa I sem. 2

Wymagania egzaminacyjne z geografii, klasa II sem. 3 i 4

Wymagania egzaminacyjne z geografii, klasa III sem. 5

Wymagania egzaminacyjne z geografii - klasa III sem. 6

Zagadnienia na egzamin ustny z j. polskiego klasa II sem. 4

Zagadnienia na egzamin ustny z j. polskiego klasa III sem. 5

Zagadnienia na egzamin ustny z j. polskiego klasa III sem. 6

Praca kontrolna z języka polskiego - klasa II i klasa III

Praca kontrolna z języka polskiego - klasa I sem. 1 i 2

Tematy prac kontrolnych z chemii - klasa I

Tematy prac kontrolnych z fizyki - klasa I

Praca kontrolna z matematyki - klasa I sem. 1

Praca kontrolna z matematyki - klasa I sem. 2

Praca kontrolna z matematyki - klasa II sem. 3

Praca kontrolna z matematyki - klasa II sem. 4

Praca kontrolna z matematyki - klasa III sem. 5

Praca kontrolna z matematyki - klasa III sem. 6

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 15Wszystkich: 23070